Inboedel taxatie
Edeltax is hét adres voor inboedel taxatie voor zowel particulieren als bedrijven. Vaak werken wij in opdracht van verzekeraars of notarissen. Als geen ander is Edeltax in staat juwelen, kunst en antiek te taxeren. Het laten taxeren kan verschillende doelen hebben.

Goederen taxeren en waarderen op vervangingswaarde

Wilt u een kostbaarheden verzekering afsluiten, dan zal de verzekeraar altijd vragen om een taxatierapport. Dit rapport moet volgens het burgerlijk wetboek 7:960 opgesteld zijn door een deskundig bureau. Edeltax is zo’n bureau. Edeltax zal de goederen taxeren en waarderen op vervangingswaarde. Er kan ook een andere reden zijn waarom u Edeltax inschakelt voor het maken van een inboedel taxatie. Bijvoorbeeld bij een boedelverdeling. In een dergelijk geval is het buitengewoon goed om te weten wat de waarde is van de te verdelen goederen. Edeltax kan in die situatie een taxatierapport maken. Edeltax zal de goederen dan waarderen op de waarde in het economisch verkeer.

Edeltax is een uiterst betrouwbare partner

U schakelt Edeltax in voor taxaties van roerende goederen in het algemeen. Juwelen, edelstenen en zilverwerken gelden als specialiteit van de taxateur, die de werkzaamheden uitvoert voor zowel particulieren, verzekeraars en notarissen. Dat is niet verwonderlijk, want Edeltax staat bekend als een buitengewoon betrouwbare partner. Zo is taxateur Edward de Landmeter een gecertificeerd register taxateur voor juwelen en zilverwerken (TMV) en registertaxateur Kostbaarheden, Kunst en Antiek (VRT). Uiteraard is hij aangesloten bij de brancheverenigingen Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken (TMV) en bij het Verenigd Register van Taxateurs (VRT).

Taxateur inboedel

Er zijn verschillende aanleidingen om een taxatie door Edeltax uit te laten voeren. Dit kun je doen als je een kostbaarheden verzekering al wilt sluiten, als je een inboedelverzekering af wilt sluiten, als je aangifte erfbelasting wilt doen of als er een nalatenschap verdeeld moet worden. Ook in geval van een boedelscheiding kun je prima een beroep doen op de expertise van Edeltax. Ook als de noodzaak bestaat aan een onafhankelijk aan- en verkoopadvies doe je nooit tevergeefs een beroep op de expertise van Edeltax.

Taxateur inboedel

Er zijn verschillende aanleidingen om een taxatie door Edeltax uit te laten voeren. Dit kunt u doen als u een kostbaarheden verzekering wilt afsluiten, als u een inboedelverzekering af wilt sluiten, als u aangifte erfbelasting moet doen of als er een nalatenschap verdeeld moet worden. Ook in geval van een boedelscheiding kunt u prima een beroep doen op de expertise van Edeltax.

Edeltax koopt of verkoopt niet zelf

Edeltax handelt niet zelf; er worden geen goederen gekocht of verkocht. Op die manier wordt elke schijn van belangenverstrengeling vermeden. Edeltax kan wel bemiddelen bij aan- en verkoop, wat ook als het gaat om bemiddelingswerkzaamheden staat Edeltax als buitengewoon betrouwbaar bekend. In geval van specialistische taxaties werkt Edeltax samen met andere gecertificeerde taxateurs die specialist zijn in dat specifieke gebied en aangesloten zijn bij de federatie TMV.

Neem contact met ons op