Inboedeltaxatie

De taxatie van een inboedel wordt uitgevoerd om diverse redenen, bijvoorbeeld voor de aangifte erfbelasting, verdelen van een erfenis, een boedelscheiding of het afsluiten van een inboedelverzekering.

Successie

Voor de aangifte van erfbelasting is het raadzaam om een taxatierapport te laten maken. Zo wordt de juiste waarde voor de aangifte bepaald. Het rapport zal als geldig document dienen bij de aangifte.

Verdelen erfenis

Er zijn vaak meerdereĀ partijen betrokken bij het afhandelen van een erfenis. Een taxatierapport is een objectief waardeoordeel, zal duidelijkheid scheppen in de waarde en kan veel onenigheid voorkomen.

Boedelscheiding

Bij een boedelscheiding kan een taxatierapport houvast bieden bij de verdeling.

Neem contact met ons op