Nalatenschapstaxatie

Successie

Voor de aangifte van erfbelasting is het raadzaam om een taxatierapport te laten maken. Zo wordt de juiste waarde voor de aangifte bepaald. Het rapport zal als geldig document dienen bij de aangifte.

Verdelen erfenis

Er zijn vaak meerdereĀ partijen betrokken bij het afhandelen van een erfenis. Een taxatierapport is een objectief waardeoordeel, zal duidelijkheid scheppen in de waarde en kan veel onenigheid voorkomen.

Neem contact met ons op