Successie Taxatie

Edeltax taxeert voor zowel particulieren als voor bedrijven, vaak in opdracht van verzekeraars en notarissen. Edeltax is breed inzetbaar, maar vooral specialist in de taxatie van juwelen, kunst en inboedelgoederen. Edeltax is inzetbaar voor successie taxatie. Een dergelijke vorm van taxatie stelt de waarde van de bezittingen vast om die waarde vervolgens te gebruiken voor het doen van successieaangifte. Behalve voor het uitvoeren van een successie taxatie kun je Edeltax inschakelen voor meerderde gespecialiseerde diensten.

Uw taxateur inboedel

Zo schakelt u de specialist in als u een kostbaarheden verzekering wilt afsluiten. In dat geval zal de verzekeraar vragen om een voortaxatie door deskundige, met andere woorden, een taxatierapport dat is opgesteld door een specialist. De waarde van de goederen zullen in die situatie door Edeltax gewaardeerd worden op basis van de vervangingswaarde.
Ook voor het laten uitvoeren van een inboedel taxatie is Edeltax de ideale partner. Een dergelijke taxatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden als een boedel verdeeld moet worden. In dat geval willen alle betrokken partijen graag weten wat de waarde is van de te verdelen goederen. Edeltax legt de bevindingen in die situatie vast in een taxatierapport met waarden op basis van de waarde in het economisch verkeer.

Betrouwbaar en gekwalificeerd

Edeltax staat als buitengewoon betrouwbaar en gekwalificeerd bekend. Zo is taxateur Edward de Landmeter een gecertificeerd register taxateur voor juwelen en zilverwerken (TMV) en registertaxateur Kostbaarheden, Kunst en Antiek (VRT). Uiteraard is hij aangesloten bij de brancheverenigingen Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken (TMV) en bij het Verenigd Register van Taxateurs (VRT).

Ook voor specialistische taxaties

Edeltax verkoop of koopt zelf geen goederen. Handelen is de specialist vreemd. Dat doet men niet om belangenverstrengeling te voorkomen. Wat Edeltax wel doet is bemiddelen bij de aan- en verkoop, want ook dat facet van het vak beheerst Edeltax. Je schakelt Edeltax ook in voor specialistische taxaties. Bij dergelijke werkzaamheden werkt het overigens nauw samen met andere taxateurs die eveneens zijn aangesloten bij de federatie TMV.

Betrouwbaar en duidelijk

En zo is Edeltax breder inzetbaar dan alleen voor successie taxatie. De inzetbaarheid is uitermate breed, met als specialisme juwelen, kunst en inboedelgoederen. Als geen ander is Edeltax in staat de bevindingen in een betrouwbaar en duidelijk rapport weer te geven. Iets waar men iets aan heeft en dat tegemoet komt aan de wensen van een notaris of verzekeraar die in veel gevallen om een dergelijk rapport vraagt.‚Äč

 

Neem contact met ons op