Verzekeringstaxatie

Bij een inboedelverzekering wordt de inboedel getaxeerd op nieuwwaarde. De waarde van de inboedel wordt als geheel geschat. Bij unieke artikelen zoals kunst of antiek zal een gespecificeerd rapport opgemaakt worden waarbij elk item omschreven wordt.

Bij taxaties voor de verzekering van kunst en antiek wordt uitgegaan van vervangingswaarde. Dat betekent dat de verzekeringsuitkering zodanig moet zijn dat u bij schade, verlies of diefstal op korte termijn een passend vervangend stuk kunt aanschaffen bij een gerenommeerde kunsthandel.

Verzekeringstaxaties worden verricht als beschreven in artikel BW 7:960.

Vooral bij het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering voor juwelen en horloges vraagt de verzekeraar om een taxatierapport opgemaakt door een gecertificeerd taxateur, om zo de verzekerde waarde vast te stellen.
Uw verzekeraar hanteert veelal een geldigheidsduur van het taxatierapport van 36 maanden. Hierna zal de verzekeraar een nieuw rapport vragen, de zogenaamde hertaxatie, om zo de verzekerde waarde up to date te houden.

Neem contact met ons op